ให้เช่ากล้องจุลทรรศน์ ซ่อมกล้องจุลทรรศน์ – Calibration & Rental For Microscope

calibration

2-2 2-3

 

  • Cleaning & Centering
  • Repairing
  • Microscope Rental