วิธีการใช้งานกล้องสเตอริโอ

see url  

follow site

http://afcmarseille.com/porn/anal-teen-mexican how to boost my sex drive as a woman วิธีการใช้งานกล้องสเตอริโอ http://afcmarseille.com/porn/bbc-makes-white-pussy-squirt

follow site

http://afcmarseille.com/porn/whos-pussy-is-tighter-porn      mi 1

source site
  • โต๊ะที่วางอุปกรณ์ที่มั่นคงเพื่อวางกล้องจุลทรรศน์ให้ได้อยู่ในระนาบเดียวกัน
  • วางกล้องจุลทรรศน์ลงบนโต๊ะ เพื่อมีพื้นที่ในการทำงาน
  • วางตัวอย่างไว้ตรงกลางของพื้นที่ใต้กล้องจุลทรรศน์
  • เปิดชุดไฟส่องลงหรือส่องขึ้นให้พอเหมาะ
  • ปรับระยะห่างระหว่างตาให้ทั้งสองตา มองที่เลนส์ตาให้เห็นเป็นวงกลมตรงกลางเป็นวงเดียว
  • เลื่อนตัวอย่างให้อยู่ในตำแหน่งที่ผู้ใช้ต้องการ
  • ปรับกำลังขยายที่หัวกล้องจุลทรรศน์  ตามกำลังขยายที่ต้องการและปรับไฟส่องขึ้นหรือส่องลงให้เหมาะสมกับตัวอย่าง
  • ปรับระยะการทำงานที่อาร์มด้านหลังของหัวกล้องจุลทรรศน์จนได้ภาพคมชัดตามที่ต้องการ
  • เนื่องจากกล้องสเตอริโอเป็นภาพชนิดแบบสามมิติ จึงจะต้องปรับหา focus ตามระนาบที่ผู้ใช้ต้องการ

http://johanstellerphotography.com  

http://johanstellerphotography.com mi 2

http://johanstellerphotography.com  

http://johanstellerphotography.com  

http://johanstellerphotography.com follow link บริษัท เอวิท คอมมูนิเคชั่น จำกัด

http://johanstellerphotography.com  

babes chloe amour makes out and slimy fuck yourself 28 lesbian threesome