กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ (STEREO MICROSCOPE)

http://chellesrockblog.com เป็นกล้องที่ประกอบด้วยเลนส์ที่ทำให้เกิดภาพแบบ 3 มิติใช้ศึกษา วัตถุที่มีขนาดใหญ่แต่ตาเปล่าไม่สามารถแยกรายละเอียดได้จึงต้องใช้กล้องชนิดนี้ช่วยขยาย กล้องชนิดนี้มีข้อแตกต่างจากกล้องทั่วๆไป คือ

http://johanstellerphotography.com/porn/dripping-creampie

banupriya sex image 1. ภาพที่เห็นเป็นภาพเสมือนมีความชัดลึกและเป็นภาพสามมิติ

http://johanstellerphotography.com

ukweddingsearch.com 2. เลนส์ใกล้วัตถุมีกำลังขยายต่ำคือ น้อยกว่า 1 เท่า

http://johanstellerphotography.com

watch 3. ใช้ศึกษาได้ทั้งวัตถุโปร่งแสงและวัตถุทึบแสง

amateur homemade threesome uncensored deepthroat

http://afcmarseille.com/porn/3gp-sex-video-malay 4. ระยะห่างจากเลนส์ใกล้วัตถุกับวัตถุที่ศึกษาอยู่ในช่วง 63-225 มิลลิเมตร

http://ja-gosyogawarashi.com/porn/long-pussy-pics

watch df

source

mature spex in gangbang วิธีใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอ

source link

http://johanstellerphotography.com 1. ตั้งระยะห่างของเลนส์ใกล้ตาให้พอเหมาะกับนัยน์ตาของผู้ใช้กล้องทั้งสองข้าง จะทำให้จอภาพที่เห็นอยู่ในวงเดียวกัน

http://kongre2013.com/porn/hardcore-cock-up-her-slit-in-a-pov-femdom

source 2. ปรับโฟกัสเลนส์ใกล้ตาทีละข้างจนชัดเจน ถ้าหากต้องการศึกษาจุดใดจุดหนึ่งของตัวอย่างให้ปรับโฟกัสของเลนส์ใกล้วัตถุที่มีกำลังขยายสูงก่อน เพราะจะทาให้เห็นภาพวัตถุได้ชัดเจนทั้งกำลังขยายสูงและกำลังขยายต่ำ

http://ja-gosyogawarashi.com/porn/ebony-giving-me-hot-irresistible