กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ (STEREO MICROSCOPE)

follow url เป็นกล้องที่ประกอบด้วยเลนส์ที่ทำให้เกิดภาพแบบ 3 มิติใช้ศึกษา วัตถุที่มีขนาดใหญ่แต่ตาเปล่าไม่สามารถแยกรายละเอียดได้จึงต้องใช้กล้องชนิดนี้ช่วยขยาย กล้องชนิดนี้มีข้อแตกต่างจากกล้องทั่วๆไป คือ

http://fotocaseshop.com/kristens-illustrated-sex-stories 1. ภาพที่เห็นเป็นภาพเสมือนมีความชัดลึกและเป็นภาพสามมิติ

young latinas fuck gabby 2. เลนส์ใกล้วัตถุมีกำลังขยายต่ำคือ น้อยกว่า 1 เท่า

vida guerra nude leaked 3. ใช้ศึกษาได้ทั้งวัตถุโปร่งแสงและวัตถุทึบแสง

http://appleappetite.com/christel-starr-cumshot-pics 4. ระยะห่างจากเลนส์ใกล้วัตถุกับวัตถุที่ศึกษาอยู่ในช่วง 63-225 มิลลิเมตร

http://romansy2008.org/keeley-hazell-sex-tape-free-preview df

http://gastro-stars-koeln.com/asian-guy-white-girl-stephanie-kane วิธีใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอ

http://pablobarks.com/vintage-room-decoration 1. ตั้งระยะห่างของเลนส์ใกล้ตาให้พอเหมาะกับนัยน์ตาของผู้ใช้กล้องทั้งสองข้าง จะทำให้จอภาพที่เห็นอยู่ในวงเดียวกัน

follow link 2. ปรับโฟกัสเลนส์ใกล้ตาทีละข้างจนชัดเจน ถ้าหากต้องการศึกษาจุดใดจุดหนึ่งของตัวอย่างให้ปรับโฟกัสของเลนส์ใกล้วัตถุที่มีกำลังขยายสูงก่อน เพราะจะทาให้เห็นภาพวัตถุได้ชัดเจนทั้งกำลังขยายสูงและกำลังขยายต่ำ